Diabetische voetzorg

 

Mensen met diabetes hebben sneller kans op het krijgen van voetcomplicaties. Dit kunnen neurologische complicaties zijn, zoals het uitvallen van het oppervlakkige en/of diepe gevoel in de voeten, maar er kan ook stijfheid van gewrichten optreden. Tevens kunnen de bloedvaten worden aangetast. Als bij mensen het gevoel in de voeten ontbreekt, zullen ze pijn niet voelen waardoor wondjes onopgemerkt kunnen blijven.
Dit kan bij mensen met Diabetes Mellitus tot ernstige complicaties leiden.

Het voorkomen van voetproblemen is dus één van de belangrijkste taken van de medisch pedicure. Naast de voetbehandeling, wordt er advies gegeven over de verzorging van de voeten
en de keuze van schoenen.

Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen, moet jaarlijks bijgeschoold worden en moet de medisch pedicure voldoen aan de eisen die ProVoet en ProCert hieraan stellen. De kennis omtrent problematiek op het gebied van diabetische voetzorg wordt zorgvuldig op peil en actueel bijgehouden.
Hiervoor worden diverse congressen en cursussen bezocht.

Om het risico op complicaties vast te stellen, worden uw voeten gescreend.
Bij de screening van uw voeten wordt de zogenaamde Simms-classificatie’ gebruikt. Dit geeft aan hoeveel risico u loopt op het ontstaan van moeilijk te genezen wondjes aan uw voeten. Simm’s 0 / zorgprofiel 0 , betekent geen verhoogd risico. Simm’s 1 / zorgprofiel 1 ; matig verhoogd risico en Simm’s 2 / zorgprofiel 2 en Simm’s 3 / zorgprofiel 3 betekent verhoogd risico op complicaties.

Wie stelt de Simm’s classificatie/ het zorgprofiel  vast?
Wanneer u onder behandeling van de huisarts bent, stelt de praktijkondersteuner van de huisarts deze vast. Het gevoel aan de voeten wordt getest met een monofilement en stemvork.
Als er zorgprofiel 0 of zorgprofiel 1 wordt vastgesteld, blijft de praktijkondersteuner uw voeten 1 x per jaar screenen. Bij zorgprofiel 2,3 en 4 komt u onder behandeling van de podotherapeut. Een behandelplan wordt opgesteld en een medisch pedicure wordt aan u gekoppeld om voetbehandelingen uit te voeren. De podotherapeut stelt vast hoeveel pedicurebehandelingen per jaar noodzakelijk zijn/vergoed worden.

Wanneer u onder behandeling voor uw diabetes bij de internist bent, stelt de medisch pedicure in het ziekenhuis de SIMM’s classificatie vast door middel van screening.  (monofilement, stemvork en doppler).
Als er zorgprofiel 0 of zorgprofiel 1 wordt vastgesteld, blijft de medisch pedicure uw voeten 1 x per jaar screenen. Bij zorgprofiel 2,3 en 4 komt u onder behandeling van de podotherapeut. Een behandelplan wordt opgesteld en een medisch pedicure wordt aan u gekoppeld om voetbehandelingen uit te voeren. De podotherapeut stelt vast hoeveel pedicurebehandelingen per jaar noodzakelijk zijn/vergoed worden.

Heeft u recht op vergoeding pedicurebehandelingen/ voetzorg ?

Zorgprofiel 0 en 1; vraag na bij uw zorgverzekering of er vergoeding voetzorg (pedicurebehandelingen) is.

Zorgprofiel 2, 3 en 4 : u heeft recht op vergoeding voetzorg (pedicurebehandelingen )
vanuit de basisverzekering.

 

Behandeling bij diabetes € 40,-